Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat


Adatkezelési tájékoztató szálloda üzemeltetésével, vendégekkel kapcsolatban

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) szállodai szolgáltatások nyújtása, a szolgáltatásnyújtás előkészítése során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. ÉS 14. cikke alapján.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

 • Az adatkezelő cégneve: BIRGES Wellness Hotel Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
 • Székhelye: 1061 Budapest, Király utca 30-32 / A. I ház I. emelet 108.
 • Postacíme: 1061 Budapest, Király utca 30-32 / A. I ház I. emelet 108.
 • Adószám: 14332766-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-199921
 • Képviseli: Birgés Tibor
 • Szálloda: Hotel Vinifera Wine & Spa
 • E-mail címe: hello@vinifera.hu
 • Honlap: www.vinifera.hu

2. Az érintett adatainak kezelése

2.1. Az érintettek köre

Az Adatkezelő a szálloda üzemeltetése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelik: vendég
 

2.2. A kezelt személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő a szálloda üzemeltetése során az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

 • vezeték- és keresztnév
 • cím
 • nemzetiség
 • születési dátum, születési hely
 • anyja leánykori neve
 • neme
 • e-mail cím (saját vagy OTA által létrehozott)
 • telefonszám
 • érkezés dátuma
 • távozás dátuma
 • szobák száma
 • felnőttek száma
 • gyermekek száma
 • kódok (promóciós, csoport)
 • útlevél / személyigazolvány szám
 • vízum szám
 • Magyarországra lépés dátuma, helye
 • preferencia
 • fizetési adatok, kártyatípus, kártyaszám, lejárat ideje, CVV kód
 • utazás célja
 • étkezési érzékenységre vonatkozó adatok
 • kontakt személy neve, telefonszáma, email (rendezvény esetén)
 • járat szám
 • szobaszám
 • talált tárgy megnevezés vendég nevével, szobaszámmal
 • vendég visszajelzés információi
 • éttermi fogyasztás részletei
 • egészségügyi problémák (masszázs esetén kitöltendő külön dokumentum a masszőr kérésére)
 • számlakészítés dátuma
 • vendég tartózkodási ideje
 • fizetés módja
 • fizetett összeg, beérkezés dátuma
 • személygépkocsi rendszám, esetleges bírság összege

A kezelt személyes adatokat az Érintett

 • hotel honlapján foglalás vagy direkt foglalás (email, telefon)
 • bejelentkező lap
 • harmadik országbeli vendég regisztrációs nyomtatvány
 • hitelkártya authorization nyomtatvány
 • fogyasztást igazoló nyomtatvány
 • vendég elégedettségi kérdőív
 

útján bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az alábbi forrás(ok)ból gyűjti:

 • Viszont eladók foglalási rendszer
 • Offline és online utazási irodák
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Adatkezelő önálló adatkezelőnek minősül, így kizárólag az általa végzett adatkezelés tekintetében vállal felelősséget. Amennyiben a személyes adatokat harmadik személy – ideértve viszont eladót és utazási irodát is – küldi meg az Adatkezelő számára, úgy a harmadik személy által végzett adatkezelés és adattovábbítás tekintetében az Adatkezelő felelősséget nem tud vállalni.

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

2.3.1. A szállodai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése és a szállodai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése

A személyes adatok kezelése szállodai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötésének előkészítése, teljesítése érdekében szükséges.
 

A személyes adatok kezelésének célja:

 • szobafoglaláshoz, egyéb megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződéses kötelezettségét teljesítése
 • az Érintettet a személyes adatok alapján azonosítja (információ átadása a részlegek között) a tartózkodási ideje alatt, a szerződéses kötelezettség (pl. takarítási, reggeliztetés szolgáltatás, éttermi fogyasztás) teljesítése miatt,
 • az előre megvásárolt és kifizetett ajándékutalványok nyilvántartása
 • az ajánlat részeként a szoba árának megállapítása
 • az Érintett elérhetőségi adatait kapcsolattartás céljából kezeli; pl. tartózkodási idő alatt felmerült problémák kezelése, pre-stay emailek stb.
 • a számlák adatainak nyilvántartása kintlévőség kezelés miatt
 • IT rendszerben felmerülő problémák miatt a vendég távozásának zökkenésmentes biztosítása
 

A jelen adatkezelés időtartama megegyezik a Szerződés előkészítésének, illetőleg annak megkötése esetén a Szerződés időtartamával az alábbiak kivételével:

 • bejelentkező lap, számlák - papíralapon 8 év
 • masszázs információk – 1 hónap
 • gondnoknői lista, emergency shift - 3 nap
 • étterem fogyasztási slip - 1 hónap
 

Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szerződéskötést előkészíteni és teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles a személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.
 

A szerződéskötés elmaradása, illetőleg a Szerződés megszűnése esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli a programból. Hostwareben felvitt adatok esetében a program 1 év után anonimizálja az adatokat.

Az Adatkezelő jelen pontban részletezett a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalap szerint, az Érintett 2.2 pontban meghatározott személyes adati közül a következők kezelését végzi:

 • vezeték- és keresztnév
 • cím
 • nemzetiség
 • születési dátum, születési hely
 • anyja leánykori neve
 • neme
 • e-mail cím (saját vagy OTA által létrehozott)
 • telefonszám
 • érkezés dátuma
 • távozás dátuma
 • szobák száma
 • felnőttek száma
 • gyermekek száma
 • kódok (promóciós, csoport)
 • útlevél / személyigazolvány szám
 • vízum szám
 • Magyarországra lépés dátuma, helye
 • fizetési adatok, kártyatípus, kártyaszám, lejárat ideje, CVV kód
 • járat szám
 • szobaszám
 • talált tárgy megnevezés vendég nevével, szobaszámmal
 • éttermi fogyasztás részletei
 • számlakészítés dátuma
 • vendég tartózkodási ideje
 • fizetés módja
 • fizetett összeg, beérkezés dátuma
 • személygépkocsi rendszám
 

2.3.2. Jogi kötelezettség teljesítése

Az Adatkezelő az Érintett, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli:

 • Idegenforgalmi adó bevallása (A helyi adókról szóló 57/2010.(XII.30.) évi törvény felhatalmazásával alkotott Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 38/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete, KSH statisztikák (2016 évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról) és egyéb kötelező bevallások, pl.: PTGSZLA (2007 évi CXXVII áfa törvény, 2017 évi CL adózás rendje törvény és rendeletek)– 8 év
 • Harmadik országbeli állampolgár adatairól szóló vendégkönyv nyilvántartása (a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 73. § (2) bekezdése) – 8 év
 • Számlaadási kötelezettség, számlák javítása hibás kiállítás esetén (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése) - 8 év

Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettsége, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.
 

2.3.3. Az Adatkezelő ÉS/VAGY harmadik fél jogos érdeke

Az Adatkezelő az Érintett fent meghatározott egyes személyes adatait az alábbi jogos érdekek alapján a következő célból és időtartamban kezeli:

 • Probléma kezelés (vezeték- és keresztnév, cím, e-mail cím (saját vagy OTA által létrehozott) telefonszám, tartózkodásra vonatkozó adatok, kontaktszemély neve, telefonszáma, email címe): utólag felmerült probléma esetén az Adatkezelőnek jogos érdeke, hogy a megfelelő információk birtokában reagálhasson, így a jogszabályok által megengedett ideig, a Szerződés teljesítése céljából felvett adatok probléma kezelés céljából, az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelhetőek.
 • Vendégelégedettség fejlesztés (prefernacia, utazás célja, étkezési érzékenység, egészségügyi problémák): az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy szolgáltatásait a vendégelégedettség javítása érdekében fejlessze, ezért az Érintett hozzájárulása alapján felvett egyes adatok, a vendégelégedettség fejlesztéséhez fűződő jogos érdek alapján is kezelhetőek.
 • Vendég informálás
 • Vendég által megadott információ ellenőrzés (szobaszám megadása étteremben, kódok, éttermi fogyasztás részletei, tartózkodásra vonatkozó egyéb adatok) az Adatkezelőnek jogos érdeke, hogy az általa végzett szolgáltatások számlázása érdekében, az Érintett által a szerződés teljesítése vagy hozzájárulás alapján megadott személyes adatokat jogos érdeke alapján kezelje.)

A jelen pont szerinti adatkezelés célja hogy az Adatkezelő, fent meghatározott jogos érdekeit érvényesíthesse.

A jelen adatkezelés időtartama megegyezik a Szerződés előkészítésének, illetőleg annak megkötése esetén a Szerződés időtartamával, illetőleg a jogszabályi kötelezettség alapján kezelet személyes adatok esetén, a jogszabályban meghatározott időtartammal.
 

2.3.4. Az Érintett hozzájárulása

A személyes adatok kezelése bizonyos esetekben az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást az Érintett az Adatkezelő weblapján, a bejelentési lapon vagy-, vendégelégedettségi kérdőíven, adja meg az adatkezelőnek.

A hozzájárulás megadása önkéntes és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő az érintett alábbi személyes adatait kezeli hozzájárulás alapján:

 • preferencia
 • utazás célja
 • étkezési érzékenységre vonatkozó adatok
 • kontakt személy neve, telefonszáma, email (rendezvény esetén)
 • vendég visszajelzés információi
 • egészségügyi problémák (masszázs esetén kitöltendő külön dokumentum a masszőr kérésére)
 • e-mail cím direct marketing célból történő alkalmazása.

2.4. Egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.

3. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek (adatfeldolgozók) részére továbbítja:

 • Külsős IT cégnek (Comp-dock Kft.) rendszerüzemeltetés céljából vendég adatai ld. 2.2
 • Hostware (hotel tudtával tudnak belépni hibajavítás céljából) számlázó programban lévő vendég adatai ld. 2.2
 • Masszázs cég szolgáltatás elvégzése céljából vendég adatai ld. 2.2
 • Taxi társaságok szolgáltatás elvégzése céljából vendég adatai ld. 2.2
 • Kérés esetén Rendőrség (kamera felvétel)

4. Az érintett jogai

Az Adatkezelő az Érintett bármely kérelemét, annak beérkezésétől számított 72 órán belül megvizsgálja és 30 napon belül megválaszolja azt.

 

4.1. A hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 • az érintett személyes adat kategóriái,
 • azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
 • az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

 

4.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni.

Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Az Adatkezelő az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 

4.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 • az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 • az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 • az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.
 

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.
 

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
 

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 • a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 • közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
 • az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
 • az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 •  

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
 

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.
 

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
 •  

4.5.1. A tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén

Az Érintett az Adatkezelő által folytatott direkt marketing tevékenységek esetén jogosult tiltakozni személyes adatainak ezen célból történő kezelése ellen.

Amennyiben az Érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az Érintett adatait az Adatkezelő ezen célból tovább nem kezelheti.
 

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

 • Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.
 

4.8. Jogorvoslathoz való jog

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is.
 

4.8.1. Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
 

4.8.2. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.
 

4.8.3. Egyéb igényérvényesítési lehetőség

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.
 

5. Az adatkezelés elve, módja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, amennyiben a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, ugyanakkor az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
 

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.
 

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 

6. Egyéb rendelkezések

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 4.1 – 4.6 pontok szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet a honlapon való közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal értesíti.
 

7. Kiegészítő rendelkezés

2016. évi CLVI. törvény módosítása értelmében 2021. szeptember 1-jétől minden szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő bejelentkezésekor az okmányolvasó segítségével általános személyes adatot kötelezően rögzít minden igénybe vevő vendégre vonatkozóan.

Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

* * *

Budapest, 2023. március 1.

Birgés Tibor
Vinifera Hotel Wine & Spa

Vinifera magazin

Értesüljön híreinkről, aktuális csomagajánlatainkról, programajánlatainkról elsőkézből!
Cookie Accepting
Rendezvényhelyszínt keres? Kérje ajánlatunkat!